Boruto - [Karakishi Youhei-dan Shinga (Sahara Wataru)](C88) - Konoha-don Okawari

Boruto, Naruto
, ,