Boruto - [Karakishi Youhei-dan Shinga (Sahara Wataru)](C87) - Konoha Donburi

Boruto, Naruto
, , , , , ,